Om stiftelsen

Stiftelsen Edvard Munchs Atelier er en privat stiftelse opprettet 23. oktober 1990 etter overdragelsen av Vinteratelieret og tomten med den gamle frukthagen fra Oslo kommune.

Vedtektene § 2 Formål
Stiftelsens formål er å bevare Edvard Munchs atelier på Ekely i Oslo som et internasjonalt kulturminne. Atelieret skal åpne for bildende kunstneres arbeid og utstillinger. Stiftelsen skal fremme interesse for og kunnskap om bildende kunst, i særdeleshet Edvard Munchs kunst og hans tilknytning til eiendommen.

Atelierbygningen med omkringliggende hage ble 19. februar 1997 fredet av Riksantikvaren etter hjemmel i kulturminneloven § 15, og etter et midlertidig fredningsvedtak av 21. juni 1991.

Stiftelsen har i flere omganger gjennomført restaureringsarbeider på Munchs atelier med sikte på tilbakeføring av bygget til en opprinnelig utforming. I 2014 ble overlyset i det store atelieret rehabilitert, og uteatelieret ble total renovert og gjenoppbygget i sin originale form.

I løpet av 2020-2021 gjennomførte stiftelsen et større og omfattende oppgraderingsarbeid av atelierets underetasje inkludert grafikkverksted og møterom, noe som gir en forbedret situasjon og en mer fleksibel bruk av bygget. Arbeidet ble ferdigstilt høsten 2021.

Stiftelsen har en liten administrasjon med en forretningsfører i 50 % stilling.

Stiftelsens styre:

  • Hans Henrik Klouman, styreleder, oppnevnt av stiftelsen
  • Ole Rikard Høisæther, nestleder, oppnevnt av Selskabet for Oslo Byes Vel
  • Morten Andenæs, oppnevnt av kunstnere på Ekely
  • Christin Fonn Tømte, oppnevnt av Munchmuseet
  • Elisabeth Blichfeldt, oppnevnt av Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling

 

Stiftelsen Edvard Munchs atelier
Org. nr. 963 145 853

Administrerende direktør Andre Støylen i Sparebankstiftelsen DNB dro i snoren da det blå skiltet over Edvard Munchs Atelier ble avduket tirsdag 22. januar 2019.
Tilstede var styret med styreleder Hans Henrik Klouman i Stiftelsen Edvard Munchs Atelier (SEMA) (t.v) og generalsekretær Ole Rikard Høisæther i Oslo Byes Vel (t.h.).