Leie atelierplass

Atelieret skal være et arbeidssted for profesjonelle norske og internasjonale kunstnere. 
Atelierene leies ut på månedsbasis – lengre leieperioder vil bli prioritert.
Søknadsfristen er 1. september hvert år – for leie det påfølgende år.

Det store atelieret

ca 75 m² · pris kr.  10 000,- pr måned + strøm for perioden på kr.  1 500,- pr mnd + kr. 500,- pr mnd pr bruker.

Det store atelieret

Det lille atelieret

ca 40 m² · pris kr. 6 000,- pr måned + strøm for perioden på kr.  1 500,- pr mnd + kr. 500,- pr mnd pr bruker.

Det lille atelieret

I det lille atelieret er den gamle trappen fjernet, rommet er nymalt og med nytt gulvbelegg.

Grafikkverkstedet

ca 30 m² · pris kr. 3 000,- pr måned + strøm for perioden på kr. 500,- pr mnd pr bruker.

Grafikkverkstedet
Grafikkverkstedet med to Neckar presser. Nyoppusset med ny spesiallaget innredning og et helt nytt etse-/syrerom med ventilasjon.
Styret i stiftelsen mottar og behandler søknader om leie av atelier, søknadsfristen er 1. september hvert år – for leie det påfølgende år.

For å søke atelierplass sendes:

  • En kort tekst med motivasjon for å leie atelier – maks en A4 side
  • En kortfattet CV – maks en A4 side
  • Inntil 5 foto (i lav oppløsning – maks 1 MB hver) og eventuelt lenke til egen hjemmeside
  • Søkerens kontaktopplysninger: navn, adresse, telefon, e-post med mer
  • Skriv foretrukne leieperiode og hvilket av atelierene som ønsket leid

Søknaden skal sendes til: post(a)edvard-munchs-atelier.no

Møterom – fellesrom

Kjøkken for leietagere av atelierene og til bruk for stiftelsens styre, og andre.

Møterom
Nytt møterom – med kjøkken for de som leier atelier og til bruk for stiftelsens styre.