Edvard Munch

Edvard Munch (født 12. desember 1863 i Løten, død 23. januar 1944 på Ekely) er en av modernismens viktigste kunstnere. Han var aktiv gjennom mer enn seksti år, fra han debuterte i 1880-årene og helt frem til sin død i 1944. Munch var en del av symbolismen på 1890-tallet og en foregangsfigur for den ekspresjonistiske kunsten fra begynnelsen av 1900-tallet og fremover. Hans kontinuerlige eksperimentering innen maleri, grafikk, tegning, skulptur, foto og film har gitt ham en unik posisjon i norsk og internasjonal kunsthistorie.

For mange er han kjent for blant annet maleriene «Det syke barn», «Skrik», «Madonna» og den store utsmykkingen «Solen» i universitetets aula.

På grunnlag av inntektene fra Aula-utsmykkingen, kjøpte Edvard Munch i 1916 den 45 mål store eiendommen på Ekely, et tidligere gartneri på Skøyen i utkanten av Oslo. Da Munch flyttet til Ekely, var han 53 år gammel og allerede en anerkjent og velstående kunstner. Eiendommen inneholdt, foruten gartneriet som Munch benyttet noe til dyrking av frukt og grønnsaker, en sveitservilla fra 1897 med frukthage og flere driftsbygninger. Munch fikk i årenes løp satt opp flere små verksteder og atelier rundt på eiendommen, deriblant flere friluftsatelierer. Omgivelsene ble en del av kunsten hans, fanget med kraftfulle og fargerike penselstrøk; hestene i åkrene, almeskogen og frukttrærne i hagen.

Gode arbeidsforhold på Ekely gjenspeiles i en stor, fargerik produksjon fra denne tiden, inspirert av nære omgivelser. Munch malte den frodige naturen, årstidenes vekslinger fra sommer til høst og vinter til vår, fra pløying med hester til innhøsting. Mange av Munchs bilder fra hans siste tiår har motiver fra Ekely eller utsikten fra verandaen. Hagen og lysthuset kan gjenkjennes på flere av hans malerier, og interiørene er bakgrunn for mange selvportretter fra hans siste leveår.

Kjente bilder fra Ekely er blant andre maleriene «Vårlandskap ved drengestuen» (1926), «Epletre i hagen» (1932–42) og varianter av «Det røde hus» (1926–35). Også jordbruks- og naturbilder, stemninger fra almeskogen og vinternattlandskaper, og særlig «Stjernenatt». Han malte også her de selvutleverende selvportrettene mot slutten av livet, hvor «Selvportrett mellom klokken og sengen» (1940–42) er mest kjent.

Edvard Munch døde på Ekely i Oslo den 23. januar 1944, og er gravlagt i Æreslunden på Vår Frelsers gravlund. Ved sin død i 1944 hadde Edvard Munch testamentert sin store samling av malerier, tegninger, grafikk og trykkplater til Oslo kommune. En samling bestående av 1 027 malerier, 6 skulpturer, 4 442 tegninger og akvareller, og et opplag på ca. 15 000 grafiske blad.

  • Edvard Munch Epletre i hagen (1932–42)