Edvard Munchs atelier har gjennomført en oppgradering

Lenge har Edvard Munchs atelier vært stengt på grunn av arbeid med oppgradering av underetasjen.

Arbeidet ble ferdigstilt i slutten av september 2021.